Náš detailný cenník 💰 

Minimálny vklad

Vstupný poplatok

Poplatok za vykonanie obchodu

Správcovský poplatok

Výkonnostné poplatky

Výstupný poplatok

Poplatok za nečinnosť

FX navýšenie

Spread

1€

0€

1€

0€

0€

0€

0€

––

––

Prvé 3 mesiace traduješ zadarmo. Jediný poplatok, ktorý platíš po tomto období je transparentné 1€ vždy keď kúpiš alebo predáš. Žiadne ďalšie poplatky.

Takto používame každé €, ktoré si účtujeme: 0.5 náklady tretej strany, 0.4 vývoj nových features pre teba, 0.1 podpora Ukrajiny 💛💙

Poplatky vedia zabolieť

Minimálny vklad

(Minimum Deposit): Minimálna suma peňazí potrebná na začatie obchodovania.

Vstupný poplatok

(Deposit Fee): Poplatok, ktorý si účtuje broker za prevod peňazí na účet.

Poplatok za vykonanie obchodu

(Trade Execution Fee): Poplato, ktorý si účtuje broker pri kúpe alebo predaji aktíva.

Správcovský poplatok

(Management Fee): Poplatok, ktorý si účtuje broker za profesionálne spravovanie tvojho majetku.

Správcovský poplatok

(Custody Fee): podobné ako Management Fee, poplatok, ktorý si účtuje broker za služby spojené so starostlivosťou o tvoje investície.

Výkonnostný poplatok

(Success Fee): poplatok, ktorý si účtuje broker, ak spravované portfólio presiahne očakávaný zisk.

Výstupný poplatok

(Withdrawal Fee): Poplatok, ktorý si účtuje broker keď si prevádzaš peniaze z investičného účtu na bežný osobný účet. 

Poplatok za nečinnosť

(Inactivity Fee): Poplatok, ktorý si účtuje broker za neaktivitu na danej investičnej platforme počas určitého časového obdobia.

FX navýšenie

(FX markup): Zvýšenie aktuálneho konverzného kurzu dvoch mien. Aplikuje sa pri nákupe a predaji aktív v inej mene, ako je tvoja vlastná.

Spread

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Niekedy si ho broker môže umelo navýšiť.